" } } ] }

M70

Dung lượng 3,8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 M70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích
 • Hết lưu lượng data hệ thống tự ngắt kết nối không để phát sinh cước
 • D90

  Dung lượng Không giới hạn
  Giá cước 90.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 D90 gửi 9084
  Cước phát sinh Ngắt kết nối
  Chú thích
  • 1GB/ngày => 30GB/ tháng
  • Soạn Tai10 D90 gửi 9084 để biết bạn có thuộc đối tượng tham gia hay không
  • Các thuê bao trả trước hoà mạng mới từ ngày 31/3/2020 sẽ được tham gia gói D90.

  HD120

  Dung lượng 4 GB
  Giá cước 120.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 HD120 gửi 9084
  Cước phát sinh Mua thêm Data
  Chú thích
 • 4GB data 4G 120 phút gọi nội mạng
 • Mplay

  Dung lượng Không giới hạn
  Giá cước 4.000đ / ngày
  Cú pháp XNT5 gửi 9174
  Cước phát sinh Miễn Phí
  Chú thích
  • Miễn phí data 3G, 4G dung lượng không giới hạn xem phim và video giải trí tại http://mplay68.vn.
  • Miễn phí cước gói 1 ngày đầu tiên.

  HD200

  Dung lượng 16.5 GB
  Giá cước 200.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 HD200 gửi 9084
  Cước phát sinh Ngắt kết nối
  Chú thích

  HDP120

  Dung lượng 4 GB
  Giá cước 120.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 HDP120 gửi 9084
  Cước phát sinh Mua thêm Data
  Chú thích
  • 4GB data 4G
  • 120 phút gọi nội mạng

  HDP100

  Dung lượng 3 GB
  Giá cước 100.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 HDP100 gửi 9084
  Cước phát sinh Mua thêm Data
  Chú thích
  • 3GB data 4G
  • 100 phút gọi nội mạng

  HDP200

  Dung lượng 6.5 GB
  Giá cước 200.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 HDP200 gửi 9084
  Cước phát sinh Mua thêm Data
  Chú thích
  • 6.5GB data 4G
  • 200 phút gọi nội mạng

  HDP70

  Dung lượng 2 GB
  Giá cước 70.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 HDP70 gửi 9084
  Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
  Chú thích
  • 2GB/Tháng
  • 70 phút gọi nội mạng