" } } ] }

Gói cước fast connect

F70

Dung lượng 7 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 F70 gửi 9084
Cước phát sinh 9,77đ/50KB
Chú thích Thuê bao trả trước, số tiền trong tài khoản chính tại thời điểm đăng ký phải >=70,000đ

F90

Dung lượng 9 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 F90 gửi 9084
Cước phát sinh 9,77đ/50KB
Chú thích Chỉ áp dụng cho thuê bao tại TP Hồ Chí Minh hòa mạng từ 24/5/2017 đến hết ngày 31/12/2017

F120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 F120 gửi 9084
Cước phát sinh 200đ/MB
Chú thích Tất cả thuê bao Fast Connect Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều

F150

Dung lượng 3 GB
Giá cước 150.000đ / 90 ngày
Cú pháp TAI4 F150 gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích
  • Mỗi Tháng nhận 3GB liên tục trong 3 Tháng
  • Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect doanh nghiệp

F200

Dung lượng 20 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI4 F200 gửi 9084
Cước phát sinh 9,77đ/50KB
Chú thích Tất cả thuê bao Fast Connect Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều

F500

Dung lượng 8 GB
Giá cước 500.000đ / 360 ngày
Cú pháp TAI4 F500 gửi 9084
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích
  • Chu kỳ 1: 8GB/30 ngày.
  • Chu kỳ 2 -12: 5GB/30 ngày <=> 63GB/chu kỳ
  • Không áp dụng gói cước cho thuê bao Fast Connect doanh nghiệp