" } } ] }

MC299

Dung lượng 12 GB
Giá cước 299.000 đ/tháng
Cú pháp TAI4 MC299 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích
  • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 3.000 phút)
  • 300 phút gọi ngoại mạng
  • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối