" } } ] }

MC299

Dung lượng 12 GB
Giá cước 299.000 đ/tháng
Cú pháp TAI4 MC299 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 3.000 phút)
 • 300 phút gọi ngoại mạng
 • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

MC149

Dung lượng 8 GB
Giá cước 149.000 đ/tháng
Cú pháp TAI4 MC149 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 1500 phút)
 • 80 phút gọi ngoại mạng
 • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối
 • MC90

  Dung lượng 5 GB
  Giá cước 90.000 đ/tháng
  Cú pháp TAI4 MC90 gửi 9084
  Cước phát sinh Ngắt kết nối
  Chú thích
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 1.000 phút)
 • 20 phút gọi ngoại mạng
 • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối
 • MC79

  Dung lượng 4 GB
  Giá cước 79.000 đ/tháng
  Cú pháp TAI4 MC79 gửi 9084
  Cước phát sinh Ngắt kết nố
  Chú thích
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (Tối đa 1.000 phút)
 • 10 phút gọi ngoại mạng
 • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối
 • ZING

  Dung lượng Không giới hạn
  Giá cước 15.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 ZING gửi 9084
  Cước phát sinh Miễn phí
  Chú thích
 • Miễn phí truy cập các tiện ích của Zing
 • Cước phí ngoại gói 75đ/50KB
 • CB3

  Dung lượng 2.3 GB
  Giá cước 30.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 CB3 gửi 9084
  Cước phát sinh Ngắt kết nối
  Chú thích
  • 300 phút gọi nội mạng Mobifone
  • 30 phút gọi ngoại mạng
  • 2.3 GB data tốc độ cao
  • Sim trả trước MobiFone kích hoạt từ ngày 25/7/2018 thuộc danh sách đăng ký gói.
  • Sim SIM1+, MobiQ, Phú Quý, Phú Quý@, Ban trắng, Zone+, Kỳ Nam, Tây Nguyên, Hoa phượng, Cây Khế, Hạt dẻ, Bông lúa, Tây Nguyên xanh, Trầm Hương, Sim Tám, Sim ba khía.

  M79

  Dung lượng 4 GB
  Giá cước 79.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 M79 gửi 9084
  Cước phát sinh Ngắt kết nối
  Chú thích
  • Thoại nội mạng: 300 phút
  • Thoại trong nước: 20 phút
  • Data: 4GB
  • Đặc biệt khi đăng ký gói M79 mobifone lần đầu bạn sẽ được 60 ngày sử dụng , các chu kì sau chỉ còn 30 ngày

  CB5

  Dung lượng 5 GB
  Giá cước 50.000đ / 30 ngày
  Cú pháp TAI4 CB5 gửi 9084
  Cước phát sinh Ngắt kết nối
  Chú thích
  • 500 phút gọi nội mạng Mobifone
  • 50 phút gọi ngoại mạng
  • 5 GB data tốc độ cao
  • Sim trả trước MobiFone kích hoạt từ ngày 25/7/2018 thuộc danh sách đăng ký gói.
  • Sim SIM1+, MobiQ, Phú Quý, Phú Quý@, Ban trắng, Zone+, Kỳ Nam, Tây Nguyên, Hoa phượng, Cây Khế, Hạt dẻ, Bông lúa, Tây Nguyên xanh, Trầm Hương, Sim Tám, Sim ba khía.